Hướng dẫn điều chỉnh trang Print trên blogger

Friday, June 6, 2014
Bạn đang lướt web và thấy một công thức nấu ăn rất mới và muốn in một bản về nhà học theo, hãy ấn Ctrl + P để thực hiện lệnh Print trang đó. Nhưng mà khổ nỗi admin trang web đó không tùy chỉnh sao cho bạn chỉ in phần nội dung công thức thôi mà in toàn trang web bao gồm (Header, sidebar, footer, comment, menu...), bạn sẽ rất khó nhìn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các webmaster một cách để các bạn loại bỏ bớt các mục không cần thiết khi in nhé.
- Hình ảnh trước khi chỉnh sửa:

- Các bạn hãy đăng nhập vào blogger.com -> Mẫu -> Tìm đến <b:skin>
- Thêm phần sau vào dưới <b:skin>
@media print{
#sidebar{display:none !important;}
#header{display:none !important;}
#footer{display:none !important;}
#comments{display:none !important;}
#menu{display:none !important;}
}


- Tác dụng từng dòng lệnh CSS:
#sidebar{display:none !important;}: loại bỏ phần sidebar ra khỏi phần in
#header{display:none !important;}: loại bỏ phần heder ra khỏi phần in
#footer{display:none !important;}: loại bỏ phần footer ra khỏi phần in
#comments{display:none !important;}: loại bỏ phần comments ra khỏi phần in
#menu{display:none !important;}: loại bỏ phần menu ra khỏi phần in

- Các bạn muốn bỏ phần nào thì thêm vào tiếp nhé.
- Hình ảnh sau khi thêm:

- Trên đây là một hướng dẫn nhỏ về cách chỉnh trang Print cho blogger gọn gàng hơn khi in, chúc các bạn thành công.

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments