Ebook học seo trong 3 ngày

Friday, May 16, 2014
Một người bạn của mình đã gửi tặng mình một cuốn sách học seo trong 3 ngày với các kinh nghiệm, thủ thuật anh ấy đã chia sẻ.

Nội dung của Ebook học làm seo trong 3 ngày :
Phần 1: Lời nói đầu

Lời nói đầu…………………………………….……………………………………3

Lời cám ơn……………………………………………………….…………………4

Phần II. E – Marketing và Các công cụ tìm kiếm 

1. E – Marketing…………………………………………………………5

2. Các công cụ tìm kiếm…………………………………………………6

3. Đưa website lên công cụ tìm kiếm (google)…………….……………7

Phần III. Search engine optimization (SEO)
1. Định Nghĩa:………………………………………………..……………15

2. Các thuật ngữ trong SEO……………………………………….………15

3. Định hướng SEO………………………………………………………..32

     1) Định hướng chiến lược………………………………………………32

     2) SEO tổng thể………………………………………...………………33

4. Định hướng từkhóa…………………………………………………….35

5. Chọn tên miền…………………………………………………………..35

6. Tối ưu hóa website theo từkhóa. (onpage)…………………………….39

     a. Phần Chung………………………………………………………….40

     b. Phần riêng………………………………………………………..….49

     c. SEO Offpage……………………………………………………...…71

Với cuốn sách học làm seo trong 3 ngày này sẽ giúp bạn hiểu rõ về seo là gì? các công cụ seo, các hướng seo, cách onpage chuẩn seo , trả lời câu hỏi offpage là gì? ... 

Đọc Ebook học seo trong 3 ngày online :
http://www.slideshare.net/canhtienchau/ebook-hc-lm-seo-trong-3-ngy
Tải về máy :
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0BwG9tiRd2IP7WVhWM2NzUmgtaXc&export=download

Chúc các bạn thành công.
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments