22 quy luật bất biến trong Marketing

Saturday, May 3, 2014
Như bất kì một ngành nghề nào trong xã hội, ngành Marketing cũng có những luật “bất thành văn” của riêng mình, những quy luật đó sẽ cho bạn biết con đường bạn đang đi dẫn tới thành công hay thất bại. Và dù bạn là lính mới hay đã có ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, tôi nghĩ bạn cũng cần biết những quy luật này. 22 quy luật bất biến, 22 quy luật vàng của Marketing đã được đúc kết trong cuốn sách này.


Link download: (định dạng PRC)
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments